Monday, July 25, 2011

FREKUENSI PALONG DITUKAR

Salam sejahtera,

Adalah dengan ini maklumkan bahawa frekuensi sedia ada pancarulang Bukit Palong, Baling, Kedah telahpun ditukar ke frekuensi baru mulai daripada 26-07-2011.

Frekuensi baru 147.750 offset -600 tone 85.4

Saya bagi pihak KARIB dengan ini memohon kemaafan di atas segala kesulitan berkaitan pertukaran frekuensi baru ini.

Sekian, dimaklumkan.
Setiausaha KARIB

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home